Myslíme si, že uzrál čas aby svůj první geocoin vydalo i GEOKLADNO. Abychom úspěšně projekt kladenského geocoinu realizovali, rozhodli jsme se jít podobnou cestou jako se před léty vydala plzeňská geo-komunita, tj. formou “podílníku”. Nyní je čas, aby ti, kteří se chtějí na projektu podílet, se přihlásili přes kontakt na webu nebo přes profil “martin.simek” případně “mikisi” na www.geocaching.com. Všichni “investoři” se následně budou podílet finančně formou minimálního vkladu. Výše minimálního vkladu bude určena dle počtu podílníku a výše nákladů na výrobu mince > Příklad: celkové náklady na realizaci budou cca 30.000,- Kč a bude 10 podílníku, tzn. stanoví se vklad na 3.000,- Kč. Jestli se najde mezi podílníky někdo, kdo bude schopen a ochoten investovat vyšší částku, získá tím větší podíl na výrobě i případném zisku, a základní vklad ostatních podílníků se tím o poměrnou část poníží.

Na vzhledu geocoinu se primárně budou podílet podílníci – je také možné, že tato skupina vytvoří více návrhů a že komunita dostane možnost hlasovat, který návrh realizovat, ale není to nutnou podmínkou – tato eventualita bude záležet na skutečnosti, zda realizační skupina vytvoří více možných variant budoucího geocoinu a zda se rozhodne nechat zbytek komunity (rozuměj “nepodílníky”) o návrhu hlasovat. O případnou ztrátu z prodeje geocoinu se budou dělit podílníci rovným dílem, resp. jejich vklad bude jednou vložen do výroby a nebude možnost si jej nárokovat zpět. Stejně tak případný zisk bude mezi podílníky rozdělen rovným dílem. Nechceme vzbudit falešný pocit, že se bude jednat o ziskový projekt, očekáváme a budeme potěšeni, když se nám výnosy z prodeje vyrovnají s náklady a skončíme “na nule” ….. nejde o zbohatnutí, avšak o realizaci prvního kladenského geocoinu pro potěšení nás geo-kladeňáků i sběratelů  z jiných regionů.

Každý seriózní zájemce o spolupráci se může hlásit do konce ledna 2012 !

22. ledna 2012: již máme přihlášených 15 podílníků >>> STOP STAV !! :) >-

12.2.2012 v 19:00h proběhla první společná schůzka podílníků kladenského geocoinu, která nasměrovala naše sdružení k výrobě coinu přes prostředníka a zadala požádat o první grafické návrhy !!

Komentáře uzamčeny.